Ashton Drake Dolls

Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB

Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB
Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB

Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB

Michelle Obama Inauguration 2013 Resin Doll with Cloth Ashton Drake Galleries NIB